querido

 

Geschiedenis

Onze school is gevestigd aan de Jan den Haenstraat 41 in de wijk Bos en Lommer en bestaat vanaf 1934. In de loop der jaren heeft de school verschillende fusies doorgemaakt. De Narcis was vroeger een kleuterschool en de Israel Querido een lagere school. Dit is de schrijver waar de school naar is vernoemd. De kleuterschool is naar een bloem genoemd, zoals veel kleuterscholen in die tijd. Vanaf 1990 hebben wij een gebouw met 17 permanente groepslokalen. In 2003 zijn er aan de school drie permanente lokalen bijgebouwd en heeft er een uitbreiding van het gebouw plaatsgevonden en ook in 2006 heeft er een uitbreiding van het schoolgebouw plaatsgevonden.


Logo

Het logo van de school geeft een oranje cirkel weer met de NQ van Narcis-Querido en daarnaast twee vrolijke leergierige kinderen die zich thuis voelen op onze school en met plezier naar school gaan. De gele cirkel vloeit voort uit de gele narcis. De gekleurde ballen geven de verschillende talenten van onze leerlingen, ouders en teamleden weer, die samen van onze school een rijke leeromgeving maken. Iedereen heeft talenten die kunnen groeien en bloeien als zij de kans krijgen.

Plein

Onze school staat aan het Karel Doormanplein, een veilig en groot plein waar de kinderen zich tijdens pauzes en ook na school prima kunnen vermaken. In de zomer van 2013 is dit prachtige plein in samenwerking met de buurtbewoners en het stadsdeel vernieuwd.


Buurtschool

Onze school is een echte buurtschool. Onze leerlingen wonen veelal op loopafstand van de school en dit zorgt ervoor dat de leerlingen elkaar ook buiten schooltijd vaak zien en samen spelen, buiten op het plein of bij de verschillende sportclubs en voorzieningen in de wijk. Wij willen graag dat alle kinderen die in de buurt van onze school wonen, bij ons op school komen, zodat zij hun buurtgenoten beter leren kennen en samen kunnen zorgen voor een prettige en sociale leefomgeving.