Hier ziet u een overzicht van de de resultaten van onze leerlingen op de centrale Cito Eindtoets van de afgelopen drie schooljaren.

U ziet per schooljaar twee verschillende cijfers die het volgende betekenen:

  1. De score zonder correctie : het gemiddelde van de school vergeleken met de schoolgemiddelden van alle deelnemende scholen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de schoolgroep van onze school.
  2. De score met correctie LG: het gemiddelde van de school vergeleken met het schoolgemiddelde van schoolgroepen die, gelet op de achtergrond van de leerlingen, met onze school vergelijkbaar zijn.
  2015/2016 2016/2017 2017/2018
Cito-score zonder correctie 526,0 537,2 n.n.b.
Cito-score met correctie LG 533,2 n.n.b. n.n.b.
       


Op de website van Cito www.cito.nl kunt u meer informatie over de Cito-toets vinden en een uitleg over het leerlinggewicht.

We zijn blij met het bericht dat we kregen van de Inspectie van het Onderwijs die de resultaten van onze school heeft onderzocht. De inspectie heeft de jaarlijkse risicoinventarisatie uitgevoerd en is van oordeel dat het goed gaat bij ons. We hebben op 28 oktober 2013 het zogenaamde basisarrangent gekregen en daarmee geeft de inspectie aan dat er geen aanleiding is verder onderzoek te doen. 

De arrangementen die de inspectie toekent zijn openbaar. Ze zijn te vinden in de Toezichtkaart op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl

Op www.scholenopdekaart.nl en http://allecijfers.nl/basisscholen/amsterdam/ kunt u meer vinden over resultaten van onze school en vergelijkingn maken met andere scholen.
Ook de gemeente Amsterdam heeft een site waar u algemene gegevens over onze school kunt vinden en een overzicht waarin u in één oogopslag inzicht krijgt in de onderwijskwaliteit van de Amsterdamse scholen. Kijkt u hiervoor op www.Amsterdam.nl/kwaliteitswijzer

Bekijk ook de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs.