Schooltuin
Ieder jaar gaan de kinderen van de groepen 6 halverwege het schooljaar beginnen aan een seizoen werken op de schooltuinen. Wat dan in groep 6 begonnen wordt, loopt door tot na de zomervakantie in groep 7.

U kunt op deze website onder het kopje Leerlingen verslagen van de groepen zelf terug vinden. Voor meer wetenswaardigheden en foto's kunt u een kijkje nemen op de website van de Ridderbostuin zelf:

http://schooltuinridderbos.com en http://schooltuinrecepten.nl

Dit seizoen wordt door de nieuwe lokale televisiezender 'Amsterdam Televisie' die op Salto 1 uitzendt, een item gemaakt over de schooltuin en daar kunt u van week tot week de gebeurtenissen volgen.

Muziek
Vanaf schooljaar 2010-2011 doet onze school mee aan het project "Muziek Talent Express van Aslan Muziekcentrum.

De Muziek Talent Express is een 'doorlopende leerlijn' muziekles waarin kinderen van groep 1 t/m groep 8 middels een unieke methode 40 weken per jaar les krijgen van een speciaal opgeleide muziekdocent. Het lesmateriaal is afgestemd op het niveau van de groep en borduurt voort op de opgedane muzikale kennis uit de voorgaande lesjaren. Dit betekent dat de kinderen op onze school in de groepen 1 t/m 8 een half uur les krijgen per week.

Voor meer informatie over Aslan Muziekcentrum kunt u op hun website kijken:

http://www.aslanmuziek.nl/index.php?page=lange-leerlijn-mte

Om een indruk te krijgen van de Muziek Talent Express kunt u kijken op:

http://www.youtube.com/watch?v=zM9yahu89wU