Wij zijn de medezeggenschapsraad van de Narcis-Querido, bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Samen behartigen wij de belangen van zowel ouders als personeel.

 

De MR bestaat momenteel uit:

 

Voorzitter/secretaris: Lex Ransijn (oudergeleding)

Penningmeester: Aicha Zakir (personeelsgeleding) en Redouan el Jaouhari (oudergeleding)

 

Overige leden:
Wilma van Impelen (personeelsgeleding)
Nettie Hoogendoorn (personeelsgeleding)

Bahattin Karahan (personeelsgeleding)

Merve Cakmak (oudergeleding)

Vacature (oudergeleding)

Vacature (oudergeleding)