De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad van de AWBR. Elke MR heeft een vertegenwoordiging in de GMR van minstens één persoon. Dit kan zowel een ouder als personeelslid zijn. De GMR beslist over zaken die voor alle AWBR scholen belangrijk zijn; zoals bijvoorbeeld de vakantieregeling.

Jose Eeman is onze afgevaardigde in de GMR. Wij zullen u op de hoogte houden van de besluiten van de GMR, die wij krijgen middels hun nieuwsbrief. Deze komt normaal gesproken eenmaal per maand uit, na een GMR vergadering.