Vergaderdata Medezeggenschapsraad

 

 Datum Tijd  Locatie  Onderwerpen
 02-02  15:15...

De MR komt geregeld bijeen om zaken/beleid binnen de school te bespreken.

Wij vergaderen gemiddeld een keer per maand van 15.15 uur tot 17.00 uur.

Iedereen is welkom om als publiek een vergadering...

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad van de AWBR. Elke MR heeft een vertegenwoordiging in de GMR van minstens één persoon. Dit kan zowel een ouder als personeelslid zijn. De GMR...

Wij zijn de medezeggenschapsraad van de Narcis-Querido, bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Samen behartigen wij de belangen van zowel ouders als personeel.

 

De...